Visi Jūsų pateikti duomenys bus saugomi pagal duomenų apsaugos įstatymo numatytą tvarką ir nebus pateikiami tretiems asmenims be Jūsų pačių sutikimo.
www.misterauto.lt yra joje tvarkomų asmens duomenų valdytoja, kuri užtikrina, kad asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis duomenų valdytojams taikomų asmens duomenų apsaugos reikalavimų.
Ši Privatumo politika taikoma tais atvejais, kai per internetinę svetainę pateikiate mums savo asmens duomenis.

Duomenų apsaugos politika parengta vadovaujantis šiais teisės aktais:

  • 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – BDAR );
  • Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ );
  • Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu (toliau – ERĮ ).
Kokia informacija apie Jus renkame?
  • Asmens duomenys

Kai naudojatės svetaine, mes galime rinkti tam tikrą asmeninę informaciją apie jus - asmens duomenis, t. y. kai jūs savanoriškai pateikiate tokią informaciją, pvz., kai naudojatės tam tikromis mūsų paslaugomis, susisiekiate su mumis ir kt. Kai renkame Asmens duomenis, mes pateikiame nuorodą į šią Privatumo politiką.

Kokiu būdu renkami asmens duomenys :

  • Apsilankant El. parduotuvėje;
  • Pateikiant užsakymą;
  • Pateikiant užklausą per el. parduotuvę arba el. paštu;
  • Sutinkant su slapukų taisyklėmis ir jų įdiegimu į jūsų įrenginį;
  • Sutikdami gauti naujienlaiškius;

Klientas, norėdamas užsisakyti prekių išmisterauto.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti misterauto.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. misterauto.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti misterauto.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. misterauto.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. misterauto.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus misterauto.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas, užsiregistruodamas misterauto.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes misterauto.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, misterauto.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant misterauto.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

misterauto.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmens duomenų apsaugai.

Klientas, norėdamas užsisakyti prekių išmisterauto.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti misterauto.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. misterauto.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti misterauto.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. misterauto.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. misterauto.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus misterauto.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas, užsiregistruodamas misterauto.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes misterauto.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, misterauto.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant misterauto.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

misterauto.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmens duomenų apsaugai.


  • Slapukų duomenys

Svetainėje naudojami slapukai, kad galėtume stebėti veiklą Svetainėje ir laikyti tam tikrą informaciją:

Mūsų interneto svetainėje naudojami toliau apibūdinami slapukai:

veikimą gerinantys (sesijos) slapukai. Jie skirti pagerinti interneto svetainės veikimą ir renka bendro pobūdžio (anoniminę) informaciją apie naudojimąsi interneto svetaine;

analitiniai (stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“). Šie slapukai leidžia atpažinti ir suskaičiuoti svetainės lankytojus bei stebėti, kaip lankytojai juda po interneto svetainę ja naudodamiesi. Tai padeda pagerinti svetainės veikimą, pavyzdžiui, užtikrinti, kad vartotojai galėtų lengvai rasti tai, ko ieško. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas;

funkciniai slapukai. Šie slapukai yra naudojami interneto svetainės lankytojams atpažinti, kai jie grįžta į interneto svetainę. Tai leidžia pateikti pagal svetainės lankytojų poreikius pritaikytą turinį socialiniuose tinkluose, įsiminti klientams aktualią informaciją. Šių slapukų renkamų duomenų tvarkymo pagrindas yra klientų sutikimas.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai Renkami ir tvarkomi Asmens duomenys Teisėto Asmens duomenų tvarkymo pagrindai
Registracijos (paskyros sukūrimo) Svetainėje ir pristatymo prekių tikslai ●            vartojo vardas

●            el. pašto adresas

●            pristatymo adresas

●            Vardas pavardė

●            Telefono numeris
Asmens duomenys tvarkomi sutarties pagrindu

(BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas),

t. y. Jums sukūrus paskyrą Svetainėje ar pateikus duomenis be registracijos užsakymo metu ir sutikus su Svetainės naudojimosi taisyklėmis, kurių įsipareigojote laikytis.


Kai susikuriate savo paskyrą mūsų interneto svetainėje, prašome Jūsų pateikti šiuos asmens duomenis – vardą, pavardę, prisijungimo vardą, elektroninio pašto adresą, slaptažodį, telefono numerį. Jeigu susikūrę paskyrą mūsų interneto svetainėje įsigyjate prekių, prašome Jūsų pateikti sąskaitos gavimo adresą ir su prekių pristatymu susijusią informaciją: pageidaujamas pristatymo laikas, kita kurjeriui aktuali informacija, įgalioto asmens atsiimti prekes asmens duomenys, kurie reikalingi mums, kad galėtume įvykdyti Jūsų užsakymą ir pristatyti prekes arba nurodyti prekių atsiėmimo vietą.

Šiuo tikslu tvarkomus Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau nei 10 metų nuo Jūsų atlikto pirkimo, išskyrus atvejus, kai laikantis teisės aktuose numatytų pareigų, pavyzdžiui, vykdant valstybės institucijų nurodymus ar dalyvaujant teisminiuose ginčuose Jūsų asmens duomenis reiks tvarkyti ilgiau nei nurodytas terminas.

Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas šiuo tikslu yra sutarties vykdymas arba Jūsų prašymu atliekami veiksmai prieš sudarant sutartį. Tam tikrų asmens duomenų tvarkymo veiksmų pagrindas taip pat gali būti teisės aktuose numatytų prievolių vykdymas, pavyzdžiui, siekiant atitikti mokesčių mokėjimą reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas pareigas (Reglamento 6 str. 1 d. a) ir b) punktai).

Jeigu esate mūsų klientas, užsisakėte naujienlaiškį mūsų interneto svetainėje ar kitokiu būdu išreiškėte savo valią gauti tiesioginės rinkodaros medžiagą, Jūsų savanoriškai pateikti asmens duomenys, įskaitant elektroninio pašto adresą, bus naudojami tam, kad pateiktais kontaktiniais duomenimis, taip pat per socialinius tinklus, medijos kanalus ir kitus panašius elektroninius ryšio kanalus būtų galima Jums pateikti informaciją apie prekes ir paslaugas, naujienas, akcijas, renginius ar kitokią tiesioginę rinkodarą sudarančią informaciją.


Kontaktinė informacija:

Prašymus, paklausimus  ar skundai dėl Jūsų asmens duomenų apsaugos galite pateikti el. paštu info @ misterauto.lt. 
Atsakymai pateikiami ne vėliau kaip per 30 darbo dienų.
Nesutikdami su gautu atsakymu, turite teisę kreiptis į Valstybinę Duomenų Apsaugos Inspekciją, adresu L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.
Klientas, norėdamas užsisakyti prekių išmisterauto.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti misterauto.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. misterauto.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti misterauto.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. misterauto.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. misterauto.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus misterauto.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

Klientas, užsiregistruodamas misterauto.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes misterauto.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, misterauto.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant misterauto.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

misterauto.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmens duomenų apsaugai.