Visi Jūsų pateikti duomenys bus saugomi pagal duomenų apsaugos įstatymo numatytą tvarką

ir nebus pateikiami tretiems asmenims be Jūsų pačių sutikimo.