I. Bendrosios nuostatos

1. misterauto.lt internetinės parduotuvės (toliau - Parduotuvė) taisyklės (toliau - Taisyklės) taikomos Klientui teikiant užsakymą misterauto.lt parduotuvėje.

2. misterauto.lt turi teisę koreguoti Parduotuvės Taisykles. Klientui apsiperkant Parduotuvėje, taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu (nurodomos prie užsakymo).

3. Klientui nesuteikiama galimybė pateikti prekių užsakymą misterauto.lt, jeigu jis nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis. Visais atvejais laikoma, jog Klientas yra susipažinęs su Taisyklėmis ir joms pritaria, jeigu prieš užsakydamas prekes, jis patvirtina savo pritarimą Taisyklėms paspausdamas „SUTINKU“. Tais atvejais, kai Klientas iš dalies ar visiškai nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo elektroniniu būdu misterauto.lt, priešingu atveju laikoma, jog Klientas susipažino ir besąlygiškai sutiko su visomis Parduotuvės Taisyklėmis.

4. misterauto.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

5. Gamintojas pasilieka teisę keisti savo įrangos išvaizdą, formą, programinės įrangos naudojimosi taisykles, sąlygas, įkainius ir pan., koreaguoti programinę įrangą. Įsigyjant prekę, jos sudarytas aprašymas yra bazinės, preliminarios informacijos, todėl kartais gali nesutapti su gamintojo tiekiamos įrangos įpatumais ar (ir) programine įranga.II. Privatumo politika

1. Klientas, norėdamas užsisakyti prekių išmisterauto.lt Parduotuvės, turi užsiregistruoti misterauto.lt internetinėje svetainėje, įvedant savo registracijos vardą ir slaptažodį. misterauto.lt patvirtina, jog registracijos faktas kartu nereiškia, jog Klientui bus siunčiami informaciniai pranešimai, išskyrus tuos, kurie būtini prekių užsakymui ir pristatymui. Klientui pageidaujant gauti misterauto.lt informacinius pranešimus, jam sudaroma galimybė pasirinkti, kad tokie pranešimai jam būtų siunčiami.

2. Klientui užsakant prekes, turi būti nurodomi prekių pristatymui būtini asmeniniai Kliento duomenys: vardas; pavardė; adresas, kuriuo bus pristatomos prekės; telefono numeris; kiti, pristatymui būtini duomenys. misterauto.lt patvirtina, jog tokie duomenys bus išimtinai naudojami prekių užsakymo ir pristatymo tikslais. misterauto.lt įsipareigoja neatskleisti tokios informacijos tretiesiems asmenims, išskyrus misterauto.lt partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Kliento užsakymo pateikimu ar įvykdymu susijusias paslaugas. Bet kokios kitos asmeninės Kliento informacijos atskleidimo tretiesiems asmenims išimtys visais atvejais derinamos su Klientu.Visais kitais atvejais tretiesiems asmenims bet kokie Kliento asmeniniai duomenys gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktuose numatytais atvejais.

3. Klientas, užsiregistruodamas misterauto.lt Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo metu pateiktų duomenų. Kartu, Klientas patvirtina, jog jis yra pilnametis ir turi teisę užsakyti prekes misterauto.lt Parduotuvėje. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo metu įvestus duomenis, misterauto.lt atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

4. Klientas, susipažindamas su Taisyklėmis, patvirtina, jog jis yra informuotas, kad naršant misterauto.lt Parduotuvėje, jo kompiuteryje bus patalpinti slapukų failai (failai, siunčiami iš interneto serverio).

5. misterauto.lt patvirtina, jog siekia naudoti pažangiausias technologijos Klientų asmens duomenų apsaugai.III. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs Parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.

2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. misterauto.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.

3. Toliau Klientas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo misterauto.lt Parduotuvėje būdų (plačiau – IV Taisyklių skyriuje).

4. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą misterauto.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su misterauto.lt Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.

5. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas misterauto.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna misterauto.lt. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir misterauto.lt yra sudaryta sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai misterauto.lt gauna patvirtinimą iš Kliento pasirinkto banko apie atsiskaitymą už pristatytas prekes.

6. Klientui pateikus užsakymą, misterauto.lt sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.

7.misterauto.lt gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir misterauto.lt vykdymo pradžios momentu.

8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.

9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.IV. Garantijos ir prekių kainų nustatymas

1. Kiekvienos prekės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės Parduotuvėje.

2. misterauto.lt nurodo, o Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad prekės, nurodytos Parduotuvėje,  parametrais gali neatitikti realaus naudojamo monitoitoriaus ypatybių.

3. Klientas sutinka, jog, jam elektroniniu būdu pateikiant užsakymą Parduotuvėje, už prekes jis įsipareigoja mokėti kainą, nurodomą užsakyme.

4. misterauto.lt parduoda prekes, atitinkančias užsakyme numatytas sąlygas. Tais atvejais, kai Klientui perduotos prekės neatitinka tam tikrų užsakymo reikalavimų (t.y. gauta prekė brokuota, neveikianti) Klientas sutinka pirmiausia nedelsiant pranešti apie tai misterauto.lt, o šis įsipareigoja imtis visų veiksmų esamiems trūkumams pašalinti, jeigu tokie trūkumai atsirado dėl misterauto.lt ar jo vardu veikiančių trečiųjų asmenų kaltės. misterauto.lt per protingą, su Klientu suderintą terminą, trūkumų nepašalinus, Klientas turi teisę savo teises ginti LR Civiliniame Kodekse numatyta tvarka.

5. misterauto.lt įsipareigojimai prekių atžvilgiu:

5.1. misterauto.lt įsipareigoja perduoti prekes tinkamos kokybės bei atitinkančias užsakyme numatytus reikalavimus.

5.2. misterauto.lt visais atvejais pateikia Klientui prekių asortimentą, atitinkantį Užsakyme numatytus kriterijus.

5.3. Tais atvejais, kai užsakyme numatomas tam tikras daiktų komplektas, misterauto.lt įsipareigoja pateikti visus į daiktų komplektą įeinančius daiktus.

5.4. Prekės pristatomos supakuotos, atsižvelgiant į jų pobūdį, siekiant, kad prekės būtų tinkamos naudoti pagal paskirtį.

6. vadovaujantis Civiliniu kodeksu, pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantija pagal įstatymą): vartotojams ši nuostata įtvirtinta Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalyje, kurioje nustatyta dviejų rūšių daiktų garantiją – garantiją pagal įstatymą, kuri galioja dvejus metus nuo prekės įsigijimo dienos (Civilinio kodekso 6.338 straipsnis, vartotojams papildomai ši nuostata įtvirtinta 6.363 straipsnio 10 dalyje), ir sutartinę arba komercinę (kokybės) garantiją, kuri laikoma papildoma garantija, suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą. Vadovaujantis Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 1 dalimi, vartotojas dėl netinkamos kokybės prekės turi teisę kreiptis į pardavėją per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos.V. Apmokėjimo tvarka ir terminai

1. Klientas atsiskaito už savo užsakytas prekes vienu iš misterauto.lt Parduotuvėje nurodytų būdu: naudodamasis savo banku internete (SEB, Swedbank, Luminor, Šiaulių, Nordea ir kt.), atsiskaitydamas kortele arba mokėdamas grynais.

2. Jeigu klientas pasirinko vieną iš internetinio atsiskaitymo būdų, jis įsipareigoja už užsakytas prekes atsiskaityti nedelsiant, priešingu atveju, jis praranda teisę reikšti pretenzijas dėl prekių pristatymo terminų pažeidimo, kadangi pagal Kliento užsakymą prekių siuntinys pradedamas formuoti tik misterauto.lt gavus apmokėjimą už prekes.

3. Jeigu klientas pasirinko apmokėjimą už prekes grynais, šis būdas galioja TIK pristatant kurjeriu prekes pagal nurodytą adresą Lietuvoje.


VI. Prekių grąžinimas

1. Klientui suteikiama galimybė pakeisti jam perduotus daiktus kitais analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais arba jam nepatinkančias prekes grąžinti.

2. Tokią teisę Klientas gali įgyvendinti per 14 dienų nuo prekių perdavimo jam momento (pradedama skaičiuoti nuo to momento, kai Klientas ar kitas jo įpareigotas asmuo pasirašo užsakymo gavimo lape). Ši Kliento teisė siejama su tuo, jog Klientas yra nepatenkintas atitinkamos prekės matmenimis, forma, spalva, modeliu ar atitinkamų prekių komplektiškumu. Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta nuostata, kad vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties ir nepatirdamas kitų, negu nustatyta šio kodekso 6.22811 straipsnyje, išlaidų, per keturiolika dienų atsisakyti nuotolinės sutarties, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje numatytas išimtis. Taigi vartotojas pats gali pasirinkti norimą reikalavimą – ar nenurodydamas priežasties per įstatyme numatytą laikotarpį atsisakyti nuotolinės sutarties ar pakeisti prekę.

3. Prekių pakeitimas ir grąžinimas galimi tik tada, kai keičiamos ar grąžinamos prekės atitinka tokius reikalavimus:

a) nebuvo naudojamos, nebuvo jungiama prie kompiuterinių prietaisų (kompiuterių, planšetinių kompiuterių, mob. telefonų ir pan.), nebuvo jungiama prie automobilių ar kitų transporto priemonių;

b) nebuvo panaudoti registracijos ir (ar) prisijungimo raktai, slaptažodžiai ir pan.;

c) nebuvo sugadintos;

d) išsaugotos prekių vartojamosios savybės;

e) neprarado prekinės išvaizdos.

f) Prekes iš tokių kategorijų kaip laikmenos DVD, CD diskai, USB laikmenos, turite būti neišpakavę jų ir turite būti nepažeidę jų pakuotės, kitu atveju gražinimas negalimas.

Pilną sąrašą prekių, kurios negali būti grąžinamos, rasite CK 6.228-10 2 d. arba :

http://www.infolex.lt/ta/12755:str6.228-10

Pakuotės pakitimai, būtini prekei apžiūrėti, nelaikomi esminiu sugadinimu ar prekinės išvaizdos praradimu. Visais atvejais prekės turi būti grąžinamos originalioje pakuotėje.

Klientas grąžindamas prekes, visai atvejais privalo pateikti misterauto.lt prekių įsigijimo dokumentus.

4. Daiktų keitimas arba grąžinamas atliekamas Klientui susiekus su misterauto.lt el.paštu užpildžius forma " Kontaktai " skiltyje.

6. Tais atvejais, kai prekės keičiamos ir tokio keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Klientas privalo sumokėti misterauto.lt tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą misterauto.lt banko sąskaitą.

7. Tais atvejais, kai kliento pageidavimu keisti į kitą prekę misterauto.lt neturi pakeitimui tinkamų daiktų, Klientui grąžinama sumokėta suma.

8. Prekės gali būti keičiamos arba grąžinamos tik tuo atveju, jeigu jos atitinka šios Taisyklių dalies 3 p. Numatytus reikalavimus. Sumokėta suma grąžinama nedelsiant, vadovaujantis protingumo terminui nuo grąžinimo formos pasirašymo.

9. Akcijų bei išpardavimų metu prekių grąžinimui yra taikomos specialios sąlygos, kurių privaloma laikytis.

10. Netinkamos kokybės prekių grąžinimas

Civilinio kodekso 6.363 straipsnio 7 dalyje numatyta, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turintis pardavėjo neaptartų trūkumų, savo pasirinkimu turi teisę per Civilinio kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą reikalauti iš pardavėjo: 1) nemokamai pašalinti daikto trūkumus (pataisyti daiktą); 2) nemokamai pakeisti netinkamos kokybės daiktą tinkamos kokybės daiktu; 3) atitinkamai sumažinti kainą; 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti sugrąžinti sumokėtą kainą. Teisės aktai nenumato vartotojui pareigos kreipiantis dėl galimai netinkamos kokybės prekės išsaugoti prekės originalią tvarkingą pakuotę ir ją pateikti pardavėjui. Kreipimosi dėl galimai netinkamos kokybės prekės atveju svarbu išsaugoti ir turėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.VII. Prekių pristatymas

1. misterauto.lt įsipareigoja prekes pristatyti Klientui ne vėliau kaip per 1 – 7 darbo dienas nuo patvirtinimo apie užsakymo vykdymą išsiuntimą Klientui. Toks terminas netaikomas tais atvejais, kai misterauto.lt sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Klientas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Klientas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų aplinkybių. Tokiu atveju, misterauto.lt įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti prekių pristatymo klausimus.

2. Klientas įsipareigoja, užsakydamas prekes, nurodyti prekių pristatymo vietą ir asmenį, kuris priims prekes.

3. Klientas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Kliento pateiktais duomenimis, Klientas neturi teisės reikšti misterauto.lt pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

4. Prekės, užsakytos misterauto.lt internetinėje parduotuvėje, pristatomos įgaliotos kurjerių tarnybos. Prekės pristatomos su Klientu suderintu laiku.

5. misterauto.lt visais atvejais atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Klientui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

6. Klientas privalo nedelsiant informuoti misterauto.lt elektroniniu paštu: 

visais atvejais nedelsiant informuoti misterauto.lt, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje; taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos ne užsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės.

7. Visais atvejais, kai kurjeriams pristačius prekes Klientui, siuntos pakuotė yra suglamžyta, šlapia ar kitokiu būdu išoriškai pažeista, Klientas privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Tai Klientas privalo įgyvendinti dalyvaujant kurjeriui. Tokių veiksmų neatlikus, misterauto.lt atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Klientą dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

8. Tais atvejais, kai priėmus prekes Klientas pastebi, jog siuntoje nėra tinkamas prekių komplektas arba pateiktos prekės neatitinka užsakymo, Klientas privalo nedelsiant informuoti apie tai misterauto.lt.


VIII. Ginčų nagrinėjimas

Tais atvejais, kai pirkėją netenkina pasiūlyti pardavėjo problemos sprendimo būdai, prašymą / skundą dėl mūsų interneto svetainėje įsigytos prekės ir (ar) paslaugos galite pateikti

Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainė www.vvtat.lt),
taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/